top of page

הזמנה ואירוח שחקניות חיצוניות באימונים

הזמנה ואירוח שחקניות חיצוניות באימונים

מאת: לוני רוזנבלום​, 20/11/2019

​​​עונת האימונים, משחקי האימון ומשחקי הליגה החלה לפני מספר שבועות ברחבי הארץ ובליגות השונות.

במהלך העונה הנוכחית, כבכל עונה קודמת, אנו עשויים להיתקל במצבים בהם נידרש להשלים את סגל הקבוצה באימון או משחק אימון בעזרת שחקניות אורחות חיצוניות מקבוצות אחרות.

ברוב המקרים יהיה זה על ידי השלמה חד פעמית בעזרת שחקניות אשר נוטלות חלק באותה הליגה או מליגה אחרת ולעתים בעזרת שחקניות חדשות ללא כל ניסיון קודם.

בחלק מהמקרים עשויות השחקניות המשלימות להיות כאלה אשר מחפשות להצטרף לקבוצה באופן קבוע ושני הצדדים מעוניינים לבחון אפשרות זו ולהפוך את השחקנית הנבחנת לחלק בלתי נפרד מהקבוצה. במקרים אחרים מדובר בשחקניות אשר מחפשות מסגרת פעילות והעשרה נוספת מעבר לפעילות השוטפת בקבוצתן וכאשר סדר היום מאפשר להן לעשות זאת.

בכל אופן, כל שחקנית, בכל רמה מקצועית, ותק, ניסיון ואופי (הגנתי/התקפי) מחייבת דרך מחשבה שונה של המאמן והקבוצה בעת קבלתה כמשלימה באימונים.

ניתן לקחת לדוגמא מצב בו מצרפים שחקנית מקבוצה אחרת ואשר מגיעה להתאמן עם קבוצתנו בערב מסוים. חשוב לנסות לשמור על תפקידה ומאפייניה השגרתיים בצורה הטובה ביותר ולצורך שילובה המוצלח באימון.

בדרך כלל, השחקנית האורחת תנסה לעשות את הדברים אשר היא טובה בהם באופן טבעי יותר ובכך תוכל לבוא לידי ביטוי בצורה מיטבית ובכך גם לתרום לקבוצה כולה ולביצוע תכנית האימון כראוי.

לא יהיה זה יעיל וגם לא יתרום להתקדמות האימון ורמת הביטחון של השחקנית האורחת במידה ונבקש ממנה לעשות דברים חדשים או קשים במיוחד אשר אין ביכולתה לעשות או שלא תוכל לבצעם ברמה אשר דומה לשאר השחקניות בקבוצה. דבר זה רק עשוי להאט ולפגוע באיכות האימון, ברמת ביצוע השחקניות והקבוצה, בקצב ובתכנון הכללי של המאמן או המאמנת.

אחד המצבים המעניינים ביותר אשר עלול להיווצר הוא במקרה בו קבוצתכם מחפשת שחקנית משלימה לאימון ופונה אליכם שחקנית אשר פעילה בקבוצה מתחרה באותה הליגה.

במקרה זה ניתן לבצע את האימון תוך ביצוע תרגילים כלליים אשר לא יעניקו לשחקנית האורחת יתרון אישי ומשמעותי כלשהו נגדכם במפגש הליגה בין הקבוצות ואותו העיקרון בנוגע לביצוע ותרגול מהלכים טקטיים, פעולות התקפה קבוצתיות מיוחדות וכדומה.

במידה והמאמן, יחד עם שחקניות הקבוצה, מחליטים אחרת, ניתן לבצע את האימון במלואו וכמתוכנן, מתוך ידיעה שתוכן האימון עשוי לשמש גם את השחקנית האורחת ואולי אף את כל קבוצתה בהמשך. תמיד ניתן לסרב בנימוס לקבל שחקנית זו לאימון עקב התחרות המובנת בין הקבוצות.

בשורה התחתונה, כאשר בוחרים להשלים את מקומן של שחקניות חסרות בקבוצתכם, נסו לבחור שחקניות אורחות כך שהן יתאימו בכמה שיותר מאפיינים וקטגוריות לקבוצתכם ועל מנת שהשילוב בין שני הצדדים יהיה מיטבי, החל מרמת המשחק והוותק של השחקנית האורחת ועד לשיקול עד כמה ישפיע מקצועית ומבחינת החיבור עם השחקניות הקיימות צירופה באופן חד פעמי באימון המדובר, וגם בהזדמנות הבאה שהיא תבקש להצטרף אליכם באופן חד פעמי או קבוע.

בהצלחה!

לוני רוזנבלום – מאמן כושר ובריאות אישי בכיר, מאמן כדורשת נשים ומאמן משחקי כדור מוסמך B.Ed מטעם המכללה האקדמית בוינגייט.

bottom of page